SENDEPLAN

Mandag

00:30 -20.00 Programmer og reportasje

20:00 Bibel og misjon
20:30 Rusletur i skogen
21:00 Pilgrim
21:30 Reportasje
22:00 Mer himmel på jord
22:30 Arena 
23:55 Programmer og reportasjer
 

Tirsdag

00:30 -19.30 Programmer og reportasjer

19:30 Bokglede
20:00 RETT PÅ med Kjetil Aabø
21:15 Den store loopen
22:00 RacingNM 2023
22:40 Rett på med Kjetil Aabø 
23:50 Programmer og reportasjer

Onsdag

00:30 -20.00 Programmer og reportasjer

19:00 Guttekompaniet
19:40 Reportasjer
20:00 Opp+ med Robert Bjørnstad
20:35 Jens Fredrik padler Norge
21:00 ARENA med Bjørn Gjellum
21:30 Bibelskolen 
22:00 Opp+ med Robert Bjørnstad
22:45 HEL prekær metal

Torsdag

00:30 -19.30 Programmer og reportasjer

19:30 Bokglede
20:00 RETT PÅ med Kjetil Aabø
21:15 Den store loopen
22:00 RacingNM
22:40 RETT PÅ med Kjetil Aabø
23:50 Programmer og reportasjer

Fredag

00:30 -20.00 Programmer og reportasjer

19:00 Guttekompaniet
19:40 Reportasjer
20:00 Opp+ med Robert Bjørnstad
20:40 Reportasje
21:00 ARENA med Bjørn Gjellum
21:30 Bibelskolen 
22:00 Opp+ med Robert Bjørnstad
22:45 HEL prekær metal

Lørdag

00:30 -18.30 Programmer og reportasjer

18:30 Mer himmel på jord.
19:00 Jens Fredrik padler Norge
19:30 Reportasje
20:00 RETT PÅ med Kjetil Aabø
21:15 OPP+
22:00 RacingNM 
22:40 Den store loopen
23:10 Guttekompaniet

Søndag

00:30 -10.00 Programmer og reportasjer

10:00 Pinsekirken Salen
11:00 Eksilkirken
12:00 Bibel og misjon ved Oddvar Linkas
12:30 Pilgrim
13:00 Opp + med Robert Bjørnstad
13:30 En tur ut i naturen med Jens Christian
14:00 Bokglede
14:30 RETT PÅ med Kjetil Aabø
15:45 Reportasje
16:30 Guttekompaniet
17:00 Reportasje
17:30 Mer himmel på jord
18:00 Eksilkirken
19:00 Pinsekirken Salen
20:00 Bibel og misjon
20:30 Pilgrim
21:00 Opp + med Robert Bjørnstad
21:30 Reportasjer
22:00 Eksilkirken
23:00 Programmer og reportasjer
OPP